Land en taal kiezen:

Financiële publicaties: Doelgroepgericht en cross-media advertising formats

Wij bieden u doelgroepgerichte, cross-media marketingkanalen in dagbladen en economische media. Daarbij horen speciale vormen van reclame voor de producten van emittenten en de reclamesector alsook de verspreiding van belangrijke financiële informatie en prijsinformatie door financiële dienstverleners via klassieke printmedia, online media, per teletext en mobile apps. 

vwd online publishing channel

vwd online publiching channel is het online platform voor officiële financiële communicatie. Dit platform creëert één centrale plek waar uitgevende instellingen zeer gericht kunnen communiceren met alle professionele stakeholders die werken om en rond de financiële markten.

Naar het product...