Land en taal kiezen:

vwd online publishing channel

Adverteren op het vwd online publishing channel

De vwd opc is een koersenlijst die dagelijks na beurssluiting verschijnt op www.onlinepublishingchannel.com (OPC).

OPC is het online platform voor officiële financiële communicatie. Dit platform creëert één centrale plek waar uitgevende instellingen zeer gericht kunnen communiceren met alle professionele stakeholders die werken om en rond de financiële markten. Het betreft een zeer divers publiek: van particuliere gebruikers tot beleggingsinstellingen, fondsbeheerders tot analisten, uitgevende instellingen tot custodians.

 Om het proces van de plaatsing van financiële communicatie zo efficient mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal regels en deadlines opgesteld. U vindt de regels hieronder:

  • De vwd opc wordt dagelijks na beurssluiting gepubliceerd op www.onlinepublishingchannel.com. Dit houdt in dat de publicatiedatum van de vwd opc gelijk is aan de verschijningsdatum.
  • Reserveringen van advertentieruimte dienen te gebeuren via het vwd group reserveringsformulier.
  • Het reserveringsformulier bevat tevens de tarieven voor het adverteren.
  • Zowel deze (volledig ingevulde) reserveringsformulieren als de advertenties (in .pdf of word formaat) dienen gemaild te worden naar opcsales-euvwdcom. De aanlevertijdstippen hangen af van de wijze van aanlevering.
    • Levert u een opgemaakt document aan als PDF? Dan moet dit bij ons binnen zijn voor 10 uur op de dag van publicatie.
    • Levert u een Word document aan dat vwd group moet opmaken? Dit moet ons toegestuurd worden voor 14 uur één werkdag voor publicatiedatum.

Opgelet: Reserveringen en advertenties die ons niet tijdig bereiken, worden niet gepubliceerd!

Overige opmerkingen: Feestdagen gelden niet als werkdag, ingeval van een feestdag moet een dag eerder gerekend worden. Reserveringen en advertenties worden enkel in behandeling genomen indien ze gestuurd worden naar opcsales-euvwdcom Berichten die ons per fax toegestuurd worden, worden niet in behandeling genomen.